Vivat, floriat, crescat Societas Medica Hafniensis
Det Medicinske Selskab København

Mødekalender:

Tirsdag den 23. september 2014 kl. 20.00

Foredrag: 
Billeddannelse af hjernens molekyler og funktion - er det klinisk anvendeligt?
v/Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen, Neurocentret, Righospitalet

Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 20.00

Foredrag:
Consumergenetics - Genomet og Forbrugeren
v/Professor Gunna Christiansen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Fredag den 24. oktober 2014

Temadag kl. 09.00 - 16.00 med emnet "Social ulighed i sundhed".
Fødselsdagsfest kl. 18.30 - 01.00.

Program m.v. oplyses senere.

Tirsdag den 18. november 2014 kl. 20.00

DEBATMØDE:

Moderator: Praktiserende læge Anders Beich.

Screening for type 2 diabetes og risiko for hjertekarsygdom
v/Professor Torsten Lauritzen, Institut for Folkesundhed - Almen Medicin, Aarhus Universitetshospital

 

Systematisk eller opportinistisk screening for risiko for hjertekarsygdomme?
v/Enhedschef, professor, dr. med. Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Mødested:

Alle møder afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

 

 

Seneste Nyheder

Foredrag - efterår 2014

Se programmet for foråret 2014 her.


Ny bestyrelse

Klinikchef, overlæge Ida Hageman valgt til præsident, og centerleder, professor, overlæge, dr. med....


Årets pris for bedste kandidatspeciale

Ønsker du at komme i betragtning til "Årets pris for bedste kandidatspeciale" i 2014 skal du...


Det Medicinske Selskab i København | Kristianiagade 12 | 2100 København Ø |  Email